E/F Neergårdsparken 11-41

Sortering af affald

Du skal som udgangspunkt sortere 10 forskellige affaldstyper - ligesom resten af Roskilde Kommunes borgere. Er du i tvivl om noget affaldsrelateret vedr. din bolig, så kan du læse om Roskilde Kommunes affaldsordning og hvad den indeholder her, man kan også under under menuen Vigtig information og dokumenter, scrollede ned og finde en pdf omkring Affaldssortering som Roskilde Kommnue tidligere har udsendt.

Poser til Madaffald (grønne) og Tekstil affald (røde), kan afhentes indenfor kælderdøren i Blok 4, indgangen til Vaskekælder mv.

Du bedes venligst sortere dit affald i henhold til Roskilde Kommunes affaldsordning, da foreningen får bøder, hvis det ikke er sorteret korrekt.

Eksempel på mail fra Roskilde Kommune, Affalg of genbrug:
Renovatøren oplyser, at jeres container til Plast, mad og drikkekartoner er fejlsorteret på Neergårdsparken XX
I bedes venligst fjerne det fejlsorterede affald således, at jeres container kun indeholder sorteret affald.
Containeren vil først blive tømt igen, ved næste ordinære tømning - forudsat at det fejlsorterede affald er fjernet.


Herefter skal en fra bestyrelsen ned og sortere den nævnte container, og vi kan desværre sjældent afvente næste tømning, da containeren så er overfyldt, og foreningen skal derfor betale et gebyr for en ekstra tømning, ca kr. 1.000,-. Hvis fejlsorteringen kan henføres til en beboer, vil denne blive opkrævet gebyret over huslejen.


Perfect Waste - din affalds-app
Har du også undret dig over hvor indpakningen til tandpastatuben skal hen? Eller hvordan du skal sortere dine mælkekartoner? Du kan nemt og hurtigt få svar med sorteringsappen Perfect Waste.

Hvad er Perfect Waste?
Sortering er ikke altid nemt. Men med Perfect Waste kan det blive det. Perfect Waste er en app, som har til formål at gøre affaldssorteringen endnu lettere, og giver dig mulighed for at genanvende så meget af dit affald som muligt.

Perfect Waste har mange funktioner, ud over sortering, som kan være behjælpelige for dig i din hverdag. Med affalds-appen kan du bl.a.:
- Se alle dine tømmedatoer
- Få besked om kommende afhentninger
- Få driftsinformation der vedrører din adresse
- Scanne dit affald og få vejledning til sortering
Sorteringsappen kan scanne stregkoden på dit affald, og med det samme fortælle dig, hvordan det skal sorteres. Hvis ikke affaldet har en stregkode, så kan du slå det op i appens sorteringsguide.

Få Perfect Waste App til din telefon
Perfect Waste er gratis og kan hentes til både iPhone og Android smartphones.

Download Roskilde Kommune affalds-app via Google Play her, eller via AppStore her.
Derefter vil appen guide dig igennem dens funktioner, og hvordan du bruger appen.

Selvom mange kommuner er begyndt at sortere i de samme 10 affaldstyper, kan der være forskelle fra kommune til kommune. Det er derfor vigtigt, at du vælger Roskilde Kommune som din kommune, og derefter indtaster din adresse.