E/F Neergårdsparken 11-41

Vedligeholdelsesoversigt

2022 - Vindskeder er blevet malet

2021 - Afsluttede stort projekt, hvor vi fik skiftet Faldstammer og brugsvandsinstallationer. Til arbejdet brugte vi Hartvig Consult som Rådgiver og Bøgelund VVS som hoved entreprenør. Arbejdet blev udført indenfor tidsplanen og budgettet holdt på trods af udfordringer med COVID19.

OBS! Der er installeret Fugtalarm i faldstammen i hver lejlighed, beboere forestår selv omkostninger ved udskiftning af batteri. Yderligere information om batteri skifte kan findes under Vigtig information og dokumentation / Vejledling til Felson Fugtalarm.

2014 - Sålbænke renoveret og samtidig er den del af facaden, der er dækket af Sandsten isoleret og afsluttet med puds. Vi forventer på denne måde at kunne undgå kulde broer. Arbejdet er udført og blev udført indenfor budgettet.

2013 - Repareret vores tagrender med ekspansionstykker, så de er tætte og gerne skulle kunne holde mange år endnu.

2013 - Vindskeder er blevet malet

2011 - Afsluttede projekt omkring maling og lyddæmpning vores opgange. Opgangene gennemgås 1 gang om året og skader repareres, så de stadig står pæne.

2007 - Afsluttede et større projekt omkring renovering af vores altaner..
Projektet indebar en renoveringen af betondækkende og en inddækning af altanerne så de i dag kan lukkes helt og fungere som Klimaskærm, men samtidig kan åbnes helt, da inddækningen er sket med foldevinduer.

2007 - Ydermuren blev samtidig fuget.

2004 - Tage og vinduer blev skiftet.